www.terjesvabo.no

Da koronastengte Zagreb bråvåknet

Smellet vil ikke bort. Det dundrer fortsatt i hodet selv om det er gått over to døgn siden jordskjelvet 06:24 søndag morgen.

I dag døde dessverre en 15 år gammel jente av skadene hun fikk da familiens leilighet raste sammen. Et 20-talls andre er på sykehus, men ingen av dem skal være i livsfare.

Av langt mindre betydning er det at de materielle skadene i sentrum av Kroatias hovedstad er omfattende: Over 7000 leiligheter er nå ubeboelige og så vel katedralen, som muséer er blant praktbygninger som til dels er ødelagt.

Da vi bråvåknet.

Selv er vi ved godt mot; i full virksomhet etter den ille opplevelsen det var å våkne av et jordskjelv. Vi er også mektig imponert over hvordan innbyggerne og myndighetene takler dobbeltutfordringen: Koronaens utbredelse og oppryddingen etter jordskjelvet.

Disiplinert og effektivt

Til tross for at det søndag og mandag var i alt 74 etterskjelv, tok det ikke mange timene etter skjelvet før soldater inntok bygatene med spade, kost og et støtteapparat av bulldosere, gravemaskiner og kranbiler. Særs effektive og disiplinerte tok de for seg kvartal etter kvartal. Rev først de fasadene som måtte rives, samlet mursteiner og bilvrak før det hele ble fraktet bort. Deretter, spyling av gatene.

Det hele gikk så raskt og var så grundig at vi fikk lyst til å applaudere. Det var åpenbart at myndighetene, både nasjonalt og lokalt, sammen tok tak og hadde satt handlingsorienterte krisestaber.

Effektive og disiplinerte soldater ryddet opp

Enhetlig kamp mot korona

Den koordineringen vi ser i arbeidet med å rydde opp etter skjelvet, preger også kroatenes innsats mot spredning av koronaviruset. I kontrast til blant annet Norge, har det kroatiske parlamentet, etter innstilling fra regjeringen, vedtatt nasjonale retningslinjer. Her er det ikke rom for lokale tilpasninger av restriksjonene.

De restriksjonene som er iverksatt er strengere enn dem som gjaldt under Balkankrigene på 1990-tallet. Det er ikke snakk om å la noen vannhull få være åpne i hovedstaden. Nasjonalforsamlingen vedtok å stenge alle puber, kafeer og restauranter samtidig. En smertelig inngripen i Zagrebs dagligliv, men den er akseptert. Det er ikke tillatt å reise fra en kommune til en annen.

Søndag morgen

Fra søndag morgen skulle også alle trikker og busser stå. Nå sørger jordskjelvet for at det ble gjennomført mer effektivt enn forutsatt.


361 smittet

Hittil er 361 i Kroatia smittet, ingen er døde. Tallene vil nok vokse, men foreløpig lavere enn i mange andre land.

I media

Les mer om de siste aktivitetene til Terje Svabø:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“Folk maa eingong um Aaret vera galne og slaa seg lause og snu up ned paa alle Ting. Dette Aalvor og denne Klokskap er ikki til at halda ut heile Aaret ikring.”

— Aasmund Olavsson Vinje (1818 – 1870)

Terje Svabø

Gjennom sitt selskap Svabø Nyheter & Analyse bruker Svabø det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter.
Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål, finans og akselerasjonens tidsalder er blant de områder han gjerne modererer.

Han holder foredrag på norsk og engelsk om medier, politikk, Sentral-Europa, Balkan og Kina.

Svabø har årelangt virke som journalist i Aftenposten, VG, NRK og TV 2.

Følg Terje Svabø