www.terjesvabo.no

Mot lysere tider

Mot lysere tider? Forrige uke:To begivenhetsrike dager sammen med utøvere, trenere, støtteapparat og sponsorer for våre fremragende hoppere. På Nermo hotell ledet jeg samtaler med blant andre Maren Lundby og...

Fredsprisen til Hongkong- aktivistene

Om vel en måned kunngjør Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, hvem som får årets fredspris. Har komiteen mot til å bevise sin uavhengighet ved å tildele den til Hongkongs demokratiforkjempere? Da...

Tilbake til «normalen?»

Samtidig som frykten for en ny, ukontrollert koronabølge legger sin klamme hånd over visjoner for framtida, diskuteres når vi kan vende tilbake til «normalen.» Det utfordrende er at vi ikke kan fastslå hva som...

Følg Terje Svabø